Mitä hybridityö vaatii tietoturvalta?

Hybridityöskentely on malli, jossa työntekijät voivat valita työskentelypaikkansa joustavasti. Kyseinen malli yleistyi pandemian aikaisen etätyöskentelyn jälkeen. Työntekijät voivat tehdä töitä osan ajasta kotona tai muualla etätyönä ja osan ajasta toimistolla tai muussa fyysisessä työympäristössä. Hybridityön tavoitteena on tarjota työntekijöille mahdollisuus tehdä työnsä mahdollisimman tehokkaasti, vähentää työmatkoihin liittyvää stressiä sekä parantaa työntekijöiden työn ja yksityiselämän tasapainoa. Samalla se voi auttaa yrityksiä säästämään toimistotilan kuluissa ja lisäämään työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta työhönsä.

Hybridityö lisää kuitenkin riskejä tietoturvaloukkauksille, sillä työntekijät käyttävät useita laitteita ja sovelluksia sekä toimistolla että kotona. Yritykset eivät voi valvoa tietoturvaa samalla tavalla kuin perinteisessä toimistotyössä, joten on tärkeää, että tietoturvatoimenpiteitä parannetaan vastaamaan hybridityön tarpeita.

Tietoturvapolitiikassa tulee määritellä selkeästi, mitä laitteita ja sovelluksia työntekijät saavat etätyössä käyttää ja millä tavalla, sekä mitä tietoturvatoimia heidän tulee noudattaa. Viimeistään hybridityöhön siirtyessä jokaisen tulisi ottaa käyttöön monivaiheinen tunnistautuminen.

Yritysten tulee varmistaa, että kaikki käytössä olevat laitteet, ohjelmistot sekä sovellukset ovat ajan tasalla, jotta mahdolliset tietoturvahaavoittuvuudet voidaan korjata mahdollisimman nopeasti. Tämän lisäksi yritysten tulisi vaatia VPN-yhteyden käyttöä etätyössä. VPN salaa tiedonsiirron ja lisää tietoturvaa, jolloin ulkopuolisten on hankalampi päästä käsiksi tärkeisiin tietoihin.

Näillä toimenpiteillä yritykset voivat lisätä tietoturvaa ja suojata tietojaan hybridityöskentelyn aikana. Eli toisaalta oikein toteutettuna hybridityö voi siis jopa lisätä tietoturvaa, sillä yritysten on varmistettava, että niiden omat tietoturvaohjeet ovat ajan tasalla ja henkilöstölle järjestetty tietoturvakoulutusta. 

WithSecure™ tammikuussa julkaisemassa lehdistötiedotteessa, kerrotaan että WithSecure Elements tietoturva-alustaan on lisätty uusia edistyksellisiä suojausominaisuuksia liittyen Microsoft Teamsiin ja nimenomaan hybridityöläisten turvaksi. Tiedotteessa tuodaan esiin se, kuinka Microsoft Teamsin suosion myötä ovat myös alustaan kohdistuneet hyökkäykset lisääntyneet.  Uusi suojaus täydentää WithSecure Elements Colloboration Protection -ratkaisua, joka jo valmiiksi kattaa toimivasti Microsoft Exchange Online, SharePoint Online ja OneDrive -palvelut. Haitallinen sisältö, virukset, troijalaiset ja kiristysohjelmat pystytään ratkaisulla havaitsemaan, estämään ja poistamaan nopeasti.

Hybridityöläisten suojaaminen on yrityksen tärkeimpiä tietoturvan tavoitteita. Kannattaa siis hoitaa tietoturva kaiken taustalla kuntoon ja varmistaa että henkilöstön tiedot on ajan tasalla järjestämällä aktiivisesti koulutusta aiheesta.