Tietoturva

SASE – ratkaisu modernin liiketoiminnan haasteisiin

SASE – Ratkaisu modernin liiketoiminnan tietoturvahaasteisiin Liiketoimintamaailman digitalisaatio on muuttanut pelikenttää merkittävästi, tarjoten samalla sekä uusia mahdollisuuksia että haasteita. Yksi keskeinen haaste, jonka organisaatiot kohtaavat on tietoturvan varmistaminen nopeasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä, kuten hybridityöskentelyssä. Secure Access Service Edge, tuttavallisemmin SASE, tarjoaa innovatiivisen lähestymistavan organisaation tietoturvan ja verkkojen hallintaan. Tässä artikkelissa tutustumme siihen, mitä SASE tarkoittaa ja miten […]

SASE – ratkaisu modernin liiketoiminnan haasteisiin Read More »

NIS2-direktiivi: Mitä se tarkoittaa ja ketä se koskee?

NIS2 Direktiivi: Mitä se tarkoittaa ja ketä se koskee? EU:n laajuinen kyberturvallisuutta koskeva lainsäädäntö EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS2) tavoitteena on parantaa tietoturvallisuuden yleistä tasoa. Sen siirtymäaika on parhaillaan käynnissä. Direktiivi asettaa vaatimuksia useille toimijoille eri toimialoilla ja sisältää mahdollisuuden sanktioihin yrityksen ylimmälle johdolle, mikäli vaatimuksia ei noudateta.  Artikkelissa käsittelemme direktiivin soveltamisalaa, keskeisiä vaatimuksia sekä

NIS2-direktiivi: Mitä se tarkoittaa ja ketä se koskee? Read More »

Hybridityön vaatimukset tietoturvalle

Mitä hybridityö vaatii tietoturvalta? Hybridityöskentely on malli, jossa työntekijät voivat valita työskentelypaikkansa joustavasti. Kyseinen malli yleistyi pandemian aikaisen etätyöskentelyn jälkeen. Työntekijät voivat tehdä töitä osan ajasta kotona tai muualla etätyönä ja osan ajasta toimistolla tai muussa fyysisessä työympäristössä. Hybridityön tavoitteena on tarjota työntekijöille mahdollisuus tehdä työnsä mahdollisimman tehokkaasti, vähentää työmatkoihin liittyvää stressiä sekä parantaa työntekijöiden

Hybridityön vaatimukset tietoturvalle Read More »

Miksi leasing kannattaa? Laitteet palveluna meiltä

Miksi laiteleasing kannattaa? Laitevalinnoilla on työnteon kannalta suuri merkitys. Liiketoiminnan kasvaessa leasingrahoituksella saat käyttöösi joustavasti aina toimivat ja käyttövalmiit laitteet. Kerromme miksi juuri sinun yrityksesi kannattaisi käyttää leasingrahoitusta laitehankinnoissa.  Omistamisesta palvelumalleihin IT-laitteiden osalta leasing on usein järkevä vaihtoehto, sillä monen laitteen hankinta samaan aikaan on kallista ja sitoo yrityksen pääomaa turhaan. Kun käytössä on laitteet

Miksi leasing kannattaa? Laitteet palveluna meiltä Read More »

Miten turvata M365-ympäristöä?

Miten turvata Microsoft 365 -palveluiden käyttöä? Tietojenkalastelu ilmiönä ei rajoitu vain tiettyjen palveluntarjoajien palveluihin, yhdistävä tekijä kuitenkin yleensä on M365-ympäristöön liittyvät tunnukset. Rikollisten sinnikäs käyttäjätunnusten kalastelu voi saada onnistuessaan aikaan isoakin harmia sekä taloudellisia tappioita. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan myös riski kiristyshaittaohjelmien kohteeksi joutumisesta on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Rikollisten haaviin voi joutua mikä tahansa yritys ja

Miten turvata M365-ympäristöä? Read More »

Tietoturvaseteli

Mikä on tietoturvaseteli? Tietoturvan kehittämisen tuki eli niin kutsuttu ”tietoturvaseteli” on asetus, jonka Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisee 1.12.2022. Tuki perustuu vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioon, jossa myönnettiin 6 miljoonan euron määräraha. Tietoturvaseteliä voidaan käyttää parantamaan yritysten tietoturvaa järjestelmissä ja tietoturvaosaamisen kehittämiseen. Tietoturvaseteliä on kahden suuruista: 15 000€ ja 100 000€. Kenelle? Tietoturvasetelillä tuetaan yritysten kykyä varautua,

Tietoturvaseteli Read More »